Czym jest pewność siebie i dlaczego jest taka ważna w życiu osobistym, w relacjach międzyludzkich, w życiu zawodowym i w biznesie?

Pewność siebie jest jak solidny fundament, na którym budujemy swoje życie. To nie tylko poczucie własnej wartości, ale także przekonanie, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, o czym marzymy. Jest kluczowa dla wszystkich aspektów życia, wpływając zarówno na nasze relacje osobiste, jak i sukcesy zawodowe.

W życiu osobistym: Pewność siebie pozwala nam być autentycznymi w relacjach z innymi. Kiedy czujemy się pewnie siebie, łatwiej nam wyrażać swoje uczucia i potrzeby, co prowadzi do głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Ponadto, osoba pewna siebie potrafi podejmować ryzyko w miłości, co może prowadzić do spełnienia emocjonalnego. Przykład: Kasia, 38-letnia mama dwójki dzieci, dzięki swojej pewności siebie, odważyła się wyrazić swoje uczucia wobec partnera, co doprowadziło do głębszego zrozumienia i większej bliskości między nimi.

W życiu zawodowym: W świecie biznesu pewność siebie jest kluczowa. Osoba pewna siebie potrafi przekonać innych do swoich pomysłów, podejmuje śmiałe decyzje i efektywnie zarządza wyzwaniami. To właśnie pewność siebie często prowadzi do osiągnięcia sukcesu zawodowego i realizacji zawodowych marzeń. Przykład: Piotr, 42-letni menedżer projektu, dzięki swojej pewności siebie, zdołał przekonać zarząd firmy do nowego, innowacyjnego projektu, który przyniósł ogromne zyski i podniosły prestiż firmy.

W relacjach międzyludzkich: Pewność siebie sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni dla innych. To nie tylko chodzi o atrakcyjność fizyczną, ale także o pewność siebie w komunikacji i zachowaniu. Osoby pewne siebie zyskują szacunek innych i łatwiej nawiązują nowe znajomości. Przykład: Michał, 39-letni doradca finansowy, dzięki swojej pewności siebie, odnosi sukcesy w budowaniu relacji z klientami i pozyskiwaniu nowych biznesowych kontaktów.

W biznesie: Pewność siebie to klucz do budowania marki osobistej i przyciągania klientów. Osoba pewna siebie potrafi wyrazić swoje kompetencje i wartość, co przekłada się na większe szanse na sukces w biznesie. Przykład: Joanna, 45-letnia właścicielka małej firmy, dzięki swojej pewności siebie, zdołała przekonać inwestorów do sfinansowania rozwoju swojego biznesu, co doprowadziło do znacznego wzrostu jej przedsiębiorstwa.

Pewność siebie to nie tylko cecha osobowości, ale także umiejętność, którą można rozwijać w każdym wieku. Istnieje wiele metod i technik, które mogą pomóc w budowaniu pewności siebie, takich jak: trening asertywności, praca nad postawą ciała, czy praktyka pozytywnego myślenia.

Warto również korzystać z literatury poświęconej tematyce rozwoju osobistego, takiej jak „Siła pewności siebie” Josepha Murphy’ego czy „Pewność siebie” Nathaniela Brandena.

 

Przykłady ćwiczeń wspomagających budowanie pewności siebie:

 

 • Prowadzenie codziennego dziennika pozytywnych myśli: Zapisuj codziennie kilka pozytywnych myśli o sobie i o swoich osiągnięciach, aby utrwalać pozytywne myślenie i nastawienie.
 • Ćwiczenia asertywności: Praktykuj wyrażanie swoich opinii i potrzeb w sposób jasny i bezpośredni, aby zyskać pewność siebie w komunikacji i pozostawać sobą chroniąc swoje zdrowe granice.
 • Mniejsze i większe wyzwania: Postaw sobie na start małe wyzwania każdego dnia, które pomogą Ci przekroczyć własne granice i zwiększyć pewność siebie w dalszym życiu. PAMIĘTAJ! To małe kroki prowadzą do dużych osiągnięć!
 • Praca nad postawą ciała: Świadomie pracuj nad swoją postawą ciała, trzymając się prosto i pewnie, ćwicz przed lustrem, rozmawiaj ze sobą patrząc w lustro, mów sobie miłe rzeczy na swój temat, aby zyskać pewność siebie w kontaktach z innymi, ale i w najważniejszej relacji – z samą/samym sobą.
 • Medytacja i techniki relaksacyjne: Regularna praktyka medytacji i technik relaksacyjnych mogą pomóc Ci wzmocnić pewność siebie poprzez redukcję poziomu stresu, lepszą obserwację swoich myśli, przekonań, schematów i zwiększenie poczucia kontroli nad swoimi emocjami (poprzez ich lepsze rozumienie, akceptowanie).

 

Poznaj 6 filarów budowania poczucia własnej wartości wg Nathaniela Brandena:

Filar 1. Świadomość własnych uczuć: Pierwszy filar opiera się na poznaniu i zrozumieniu swoich emocji. To rozumienie, co czujemy i dlaczego, pozwala nam lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Kiedy jesteśmy świadomi swoich uczuć, możemy bardziej świadomie reagować na sytuacje, co przekłada się na większą kontrolę nad swoim życiem.

Filar 2. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje życie: Kolejny filar to akceptacja odpowiedzialności za swoje wybory, działania i konsekwencje. Kiedy jesteśmy gotowi przyjąć pełną odpowiedzialność za swoje życie, zaczynamy czuć się bardziej kompetentni i pewni siebie. To daje nam poczucie kontroli nad naszymi decyzjami i kierunkiem, w którym zmierzamy.

Filar 3. Akceptacja siebie: Trzeci filar to akceptacja siebie takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami. Kiedy jesteśmy w stanie zaakceptować siebie bezwarunkowo, budujemy zdrowe poczucie własnej wartości, które nie zależy od zewnętrznych czynników. To pozwala nam być bardziej otwartymi na nowe doświadczenia i wyzwania.

Filar 4. Zrozumienie i szacunek wobec innych: Ten filar opiera się na szacunku dla innych ludzi i ich punktu widzenia. Kiedy potrafimy zrozumieć i szanować innych, budujemy pozytywne relacje międzyludzkie, co przyczynia się do wzrostu naszej pewności siebie. Szacunek dla innych sprawia, że czujemy się bardziej akceptowani i wartościowi.

Filar 5. Jasne cele życiowe: Piąty filar to określenie klarownych celów życiowych i dążenie do ich realizacji. Kiedy mamy jasno określone cele, czujemy się bardziej skoncentrowani i zdeterminowani, co wzmacnia naszą pewność siebie. Jasne cele dają nam także poczucie kierunku i sensu życia, co jest kluczowe dla poczucia spełnienia.

Filar 6. Autentyczność: Ostatni filar opiera się na byciu autentycznym i wiernym sobie. Kiedy jesteśmy autentyczni i trzymamy się swoich wartości, czujemy się bardziej pewni siebie i autentycznie. Bycie wiernym sobie pozwala nam być szczerymi w relacjach z innymi i budować autentyczne, głębokie więzi.

Wymienione 6 filarów stanowią podstawę budowania pewności siebie według Nathaniela Brandena. Zostały one szeroko opisane w książce o tym samym tytule.

Warto zapamiętać! Świadomość własnych uczuć, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje życie, akceptacja siebie, zrozumienie i szacunek wobec innych, jasne cele życiowe oraz autentyczność są kluczowe dla budowania zdrowego poczucia własnej wartości i pewności siebie.

 

Sprawdź, jaka jest Twoja pewność siebie odpowiadając, na pytania z testu. Przed Tobą 10 pytań otwartych na temat pewności siebie:

 

 1. Opisz sytuację, w której poczułeś/poczułaś się szczególnie pewnie siebie. Co było przyczyną tego uczucia? Jakie działania podjąłeś/podjęłaś w tej sytuacji?
 2. Jakie wyzwania lub sytuacje często sprawiają Ci trudność w utrzymaniu pewności siebie? Jak zazwyczaj reagujesz w takich sytuacjach? Czy są jakieś strategie, które pomagają Ci w odzyskaniu pewności siebie?
 3. Czy uważasz, że pewność siebie ma wpływ na Twoje relacje z innymi ludźmi? Jeśli tak, w jaki sposób? Podaj przykłady z Twojego życia osobistego lub zawodowego.
 4. Jakie są Twoje największe osiągnięcia, które przyczyniły się do wzmocnienia Twojej pewności siebie? Jakie umiejętności lub cechy osobiste pomogły Ci osiągnąć te sukcesy?
 5. Czy w przeszłości doświadczyłeś/doświadczyłaś sytuacji, w której brak pewności siebie negatywnie wpłynął na Twoje życie osobiste lub zawodowe? Jak sobie poradziłeś/poradziłaś z tym wyzwaniem?
 6. Jakie kroki podejmujesz, aby systematycznie rozwijać swoją pewność siebie? Czy korzystasz z jakichś konkretnych technik, ćwiczeń czy literatury na ten temat?
 7. Czy uważasz, że pewność siebie jest cechą wrodzoną, czy raczej wynikiem pracy i świadomych działań? Dlaczego?
 8. Jakie są Twoje przekonania na temat samego siebie? Czy masz tendencję do myślenia pozytywnego, czy raczej negatywnego? Jak te przekonania wpływają na Twoją pewność siebie?
 9. Czy istnieją osoby w Twoim życiu, które są dla Ciebie wzorem w kwestii pewności siebie? Co możesz się od nich nauczyć?
 10. Co oznacza dla Ciebie życie pełne pewności siebie? Jakie cele chciałbyś/chciałabyś osiągnąć, aby poczuć się bardziej pewnie siebie w różnych obszarach życia?

Pamiętaj, że odpowiedzi na te pytania są subiektywne, nie porównuj odpowiedzi z innymi, bo mogą różnić się w zależności od osobistych doświadczeń, wyobrażeń i przekonań!

 

Czy można jednoznacznie określić, że ktoś jest pewny siebie, a ktoś nie?

 

Poczucie pewności siebie jest wielowymiarowym zjawiskiem, które może różnić się w zależności od osoby, kontekstu i sytuacji. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić, że ktoś jest całkowicie pewny siebie (zawsze) lub całkowicie niepewny siebie (nigdy).

Osoba może być pewna siebie w niektórych obszarach życia, takich jak praca zawodowa, ale niekoniecznie w innych, na przykład w relacjach międzyludzkich lub partnerskich. Ponadto, poziom pewności siebie może ulegać zmianom w zależności od różnych czynników, takich jak: sytuacja, stan emocjonalny, czy wsparcie społeczne.

Pewność siebie jest raczej skalą, a nie binarnym stwierdzeniem „jestem pewny siebie” lub „nie jestem pewny siebie”. Warto zauważyć, że pewność siebie można rozwijać i wzmacniać poprzez praktykę, świadomość siebie i samodoskonalenie. Ważne jest również zrozumienie, że brak pewności siebie w określonych sytuacjach jest często naturalny i może być przejściowy.

Dlatego też ocena pewności siebie jest bardziej złożona i wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, a nie jednoznacznej klasyfikacji na: „pewny siebie” lub „niepewny siebie”.

 

Czy Polacy są pewni siebie?

 

Ocena pewności siebie Polaków jest zagadnieniem złożonym i trudnym do uogólnienia. Istnieje wiele czynników wpływających na poziom pewności siebie w społeczeństwie, takich jak kultura, historia, warunki społeczno-ekonomiczne czy nawet osobiste doświadczenia jednostek.

Ogólnie rzecz biorąc, Polacy mogą wykazywać zarówno wysoki jak i niski poziom pewności siebie, w zależności od wielu czynników, takich jak indywidualne cechy osobowości, edukacja, doświadczenia życiowe czy wsparcie społeczne.

W niektórych obszarach życia, na przykład w biznesie czy w sferze zawodowej, Polacy mogą wykazywać się wysokim poziomem pewności siebie, szczególnie jeśli posiadają konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Jednakże, w innych aspektach życia, takich jak życie osobiste, relacje międzyludzkie czy podejmowanie nowych wyzwań, niektórzy nasi rodacy mogą zmagać się z niskim poczuciem pewności siebie, wynikającym np. z kulturowych lub społecznych oczekiwań, przekonań czy doświadczeń życiowych np. z dzieciństwa, szkoły, pierwszej pracy itd.

Podsumowując, ocena pewności siebie Polaków jest kwestią dyskusyjną i zależy od wielu czynników. Istnieją zarówno osoby o wysokim, jak i niskim poziomie pewności siebie w społeczeństwie polskim, co sprawia, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o ogólny poziom pewności siebie wśród Polaków.

 

Jaki wpływ może mieć poczucie własnej wartości i pewności siebie na nasze życie?

Wpływ poczucia własnej wartości na nasze życie jest niezaprzeczalny i wielopłaszczyznowy. To, jak postrzegamy siebie, wpływa na nasze zachowania, wybory życiowe oraz nasze relacje z innymi. Jednak czy męska pewność siebie to przedawniony mit? Czy Polacy rzeczywiście wierzą w siebie? Odpowiedzi także na te pytania próbuje udzielić raport NEUROHM „Uwierz w siebie. Polska 2021”.

W ramach tego badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków oraz osób pracujących w dużych korporacjach, wykorzystano inteligentną technologię iCode™. Dzięki autorskim algorytmom, łączącym neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję, badacze ujawnili nie tylko deklarowane przez nas przekonania, ale również to, co tak naprawdę myślimy.

Przełomowe badanie NEUROHM rzuciło nowe światło na to, jak nasze poczucie skuteczności, odporność na krytykę oraz atrakcyjność wpływają na nasze życie osobiste i zawodowe. Warto zaznaczyć, że wyniki tego badania mogą mieć istotne konsekwencje dla rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego. Bezpośredni link do całości badania tutajWyniki badania „Uwierz w siebie”

Z raportu wynika, że poczucie własnej wartości jest kluczowym czynnikiem determinującym nasze działania i wybory. Polacy, podobnie jak ludzie na całym świecie, pragną wierzyć w siebie i odnosić sukcesy. Jednakże, nasze przekonania i deklarowane przez nas opinie mogą różnić się od tego, co tak naprawdę myślimy i czujemy.

Wnioski z badania NEUROHM mogą być inspirujące i pomocne dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie oraz swoje zachowania. Może to również stanowić podstawę do działań mających na celu rozwój osobisty oraz poprawę jakości życia. Jednocześnie, badanie to może być również cennym źródłem wiedzy dla liderów opinii oraz osób zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym innych.

W badaniu uczestniczyło 1000 respondentów z siedmiu renomowanych międzynarodowych korporacji: Bank BPH SA, Bank Millennium, Lotte Wedel Sp. z o.o., Orange Polska, PepsiCo Poland, Pfizer Polska oraz SAP Polska. Ich wyniki zostały poddane analizie i porównane z reprezentatywną grupą Polaków. Dzięki temu uzyskano wszechstronną perspektywę na temat poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności w różnych środowiskach zawodowych i społecznych.

Wyniki tego badania mogą stanowić cenne źródło informacji dla zarządzających i pracowników tych firm, pozwalając na lepsze zrozumienie dynamiki zachowań i przekonań w ich środowiskach pracy. Dodatkowo, porównanie tych danych z wynikami reprezentatywnej próby Polaków pozwala na wnioskowanie o ogólnych trendach w społeczeństwie i potencjalnych obszarach do dalszych działań rozwojowych.

“Badanie przekonań o sobie to temat delikatny. Nie wszyscy są gotowi, aby mówić o swoich słabościach lub… aby doceniać swoje mocne strony. Często spotykamy się z próbą kreowania własnego wizerunku, który nie do końca odzwierciedla prawdziwe postawy. Dlatego uznaliśmy, że prawdziwy obraz kobiet i mężczyzn w Polsce otrzymamy, wykorzystując inteligentną technologię iCode™, która sięga nie tylko do tego, co mówimy, ale ujawnia, co tak naprawdę myślimy” – komentuje Rafał Ohme, pomysłodawca i założyciel „NEUROHM”.

Badania przynoszą zaskakujące odkrycia na temat wiary w siebie u kobiet. Wyniki częściowo potwierdzają powszechny pogląd, że kobiety są mniej zadowolone z siebie niż mężczyźni. Mają one niższe poczucie skuteczności oraz są mniej odporne na krytykę. Jednakże, jedyny obszar, w którym kobiety wypadają lepiej od mężczyzn, to poczucie własnej atrakcyjności.

Nieoczekiwanie, analiza za pomocą iCode™ ujawnia, że wiele z tych negatywnych opinii, które kobiety wyrażają, jest jedynie na poziomie deklaracji. Choć nawet co druga kobieta deklaruje negatywne myślenie o sobie (56%), to tylko co czwarta jest rzeczywiście o tym przekonana (26%)! To zaskakujące odkrycie sugeruje, że kobiety mogą być bardziej pewne siebie, niż przypuszcza się na pierwszy rzut oka.

To ważne spostrzeżenie, które może zmienić nasze spojrzenie na pewność siebie kobiet. Oznacza to, że wiele z nich może posiadać ukryty potencjał i pewność siebie, którą warto rozwijać i wspierać. Zrozumienie tych subtelności może pomóc w tworzeniu bardziej wszechstronnych strategii rozwoju osobistego i zawodowego dla kobiet oraz promowaniu równości i akceptacji w społeczeństwie.

Kultura Instagrama spowodowała, że przywykliśmy do nakładania masek, a swoje życie, tak jak siebie samych, próbujemy upiększać filtrami. Tendencja do autoprezentacji nie zawsze jednak wiąże się z przedstawianiem siebie w samych superlatywach. U kobiet zaobserwowaliśmy fałszywą skromność – skłonność do przedstawiania siebie w negatywnym świetle. Jednak nasze badanie wskazuje, że postawy te są słabo ugruntowane w prawdziwych przekonaniach. Mężczyźni są pewniejsi od kobiet, ale jedynie o 3 punkty procentowe – dodaje Natalia Suska, CEO NEUROHM.

Czy wg raportu posiadanie dzieci ma wpływ na pewność siebie?

 

Posiadanie dzieci może mieć istotny wpływ na poczucie własnej wartości, szczególnie u mężczyzn. Badania wykazują, że ojcowie są mniej podatni na krytykę, za to posiadają większe poczucie skuteczności oraz czują się bardziej atrakcyjni. Co ciekawe, ten efekt nie zależy od wieku ojca.

W przypadku matek, głównym czynnikiem determinującym poczucie własnej wartości jest wiek. Im większe doświadczenie życiowe, tym większa pewność siebie. Jednakże, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim może stanowić krytyczny moment dla kobiet. Badania wykazują, że już po około 6 miesiącach od wznowienia pracy zawodowej, matki stają się bardziej podatne na krytykę i samokrytykę. Co więcej, zmienia się również ich postrzeganie kobiet w ogóle, a matki zaczynają mniej wierzyć w kompetencje kobiet na kierowniczych stanowiskach.

Raport „Uwierz w siebie. Polska 2021” prezentuje wybrane wyniki z szerszego badania przeprowadzonego w okresie kwiecień-lipiec 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1000 Polek i Polaków oraz na pracownikach korporacji. Te wyniki pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę poczucia własnej wartości w kontekście macierzyństwa i ojcostwa oraz wpływają na dalsze dyskusje na temat równości płci i wsparcia rodziców w pracy zawodowej.

 

W czym pomaga zbudowanie pewności siebie?

 

Zapewne zgodzisz się ze mną, że zbudowanie pewności siebie może przynieść nieocenione korzyści w wielu różnych obszarach życia:

1. Osobisty rozwój: Pewność siebie jest kluczowa dla osobistego rozwoju. Gdy wierzysz w siebie, jesteś bardziej skłonny do podejmowania nowych wyzwań, eksplorowania nowych zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności. Dzięki temu osiągasz coraz większe sukcesy i spełniasz swoje cele życiowe.

2. Relacje międzyludzkie: Posiadanie pewności siebie może poprawić jakość Twoich relacji z innymi ludźmi. Kiedy jesteś pewny siebie, łatwiej Ci wyrażać swoje potrzeby i granice, budować zdrowe relacje oparte na szacunku i otwartości.

3. Kariera zawodowa: Pewność siebie jest kluczowa w sukcesie zawodowym. Osoby pewne siebie są bardziej skłonne do podejmowania inicjatywy, prezentowania swoich pomysłów i asertywnego występowania w miejscu pracy. To może prowadzić do awansów zawodowych, zdobycia nowych umiejętności i osiągnięcia satysfakcji zawodowej.

4. Zdrowie psychiczne: Posiadanie pewności siebie może wpływać korzystnie na zdrowie psychiczne. Osoby pewne siebie mają zazwyczaj niższy poziom stresu i lepiej radzą sobie ze stresem oraz wyzwaniami życiowymi. Ponadto, pewność siebie może przyczynić się do zwiększenia poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

5. Osiąganie celów: Pewność siebie może być kluczowym czynnikiem determinującym osiąganie swoich celów. Kiedy wierzysz w siebie i swoje możliwości, jesteś bardziej zdeterminowany i skoncentrowany na dążeniu do sukcesu. To sprawia, że jesteś bardziej skuteczny w realizacji swoich marzeń i ambicji.

Podsumowując…

 

Analiza różnych aspektów pewności siebie w artykule przynosi istotne wnioski dotyczące roli tego elementu w życiu osobistym i zawodowym. Pewność siebie jest kluczowym czynnikiem, który może przynieść liczne korzyści, takie jak lepsze relacje międzyludzkie, sukcesy w karierze, a także poprawa zdrowia psychicznego i ogólnej jakości życia.

Wnioski płynące z analizy badań NEUROHM i innych źródeł pokazują, że budowanie pewności siebie jest procesem ważnym i wartościowym, który warto kontynuować przez całe życie. Ważne jest również zrozumienie subtelności tego procesu, takich jak różnice w doświadczaniu pewności siebie przez kobiety i mężczyzn, czy zmiany w poczuciu własnej wartości w związku z posiadaniem dzieci.

Jako społeczeństwo, warto promować świadomość i rozwój pewności siebie, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Inwestycja w rozwój pewności siebie może przynieść długoterminowe korzyści, zarówno dla jednostek, jak i społeczeństwa jako całości. Warto również zachęcać do akceptacji różnorodności w sposobach doświadczania i wyrażania pewności siebie, aby stworzyć bardziej inkluzywne i wspierające środowisko dla wszystkich.

—–

Autor: Justyna Krajewska – Trener budowania odporności psychicznej. Trener rozwoju kompetencji społeczno-interpersonalnych. Trener rozwoju biznesu i budowania marki osobistej w oparciu o wartości. Właścicielka: Akademii Zmian Justyna Krajewska, Mindset Trainings oraz twórca projektu społecznego: Wybieram życie!, a także FB grupy dla ludzi przedsiębiorczych, otwartych i empatycznych – Biznes i Rozwój – pytania, porady, wsparcie.

Przeczytaj także: Czym są kompetencje miękkie i w czym pomagają?