Program dla liderów – Jak skutecznie zarządzać pracownikami i zespołami?

Przez lata awans wiązał się z koniecznością przyjęcia nowej roli, a następnie radzenia sobie w niej metodą prób i błędów. Wymagało to niesamowitego samozaparcia i ogromu pracy własnej. Sama tego doświadczyłam w swojej korporacyjnej karierze. Wiązało się to ze stresem i wieloma błędami wynikającymi z niewiedzy i braku wspierających osób w otoczeniu. Kosztem, którego nikt nie widział był stres, często działanie po omacku, perfekcjonizm, galopujące myśli, nawet po pracy, zniechęcenie, brak poczucia jedności, wypalenie zawodowe i wiele trudnych sytuacji, które wymagały szukania rozwiązań, tym samym konsumując sporo czasu, zamiast przeznaczania go na stawanie się coraz lepszym liderem.

SKU: Brak danych Kategoria:

Niniejsze szkolenie jest niejako moją listą życzeń i listą życzeń wielu z moich klientów mentoringowych - liderów zespołów w Polsce i na całym świecie.

 

Warto nadmienić, że obecnie rola menadżera-lidera przechodzi transformacje. Staje się ona bardziej ludzka. Słucha potrzeb organizacji i potrafi do tych potrzeb przygotować pracowników.

 

Lider XXI wieku to osoba otwarta, empatyczna, umiejąca współgrać z organizacją, ale i pokazująca zespołowi, jak ważne jest „kopanie do jednej bramki”. Pozycja lidera to inspiracja, zachęta dla członków zespołu do współdziałania - jednoczenia się wokoło misji i wizji firmy.

 

Czasy są wymagające, dlatego lider to także odporny psychicznie mentor, pokazujący w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, konfliktach czy podczas krytyki ze strony klientów czy współpracowników.

 

Znajomość tych zagadnień pomaga budować zdrowe relacje oraz zespołowe działania na stabilnych filarach (bez hejtu, mobbingu, niesprawiedliwego traktowania czy faworyzowania). To znacznie redukuje negatywne emocje i nieprzyjemną atmosferę w pracy, konieczność nieustannego poszukiwania nowych pracowników, ryzyko częstych zwolnień z powodu stresu, tym samym oszczędzając firmie wielu niepotrzebnych wydatków.

 

Niniejsze szkolenie jest merytoryczne, oparte o bardzo bogate doświadczenie własne Trenerki, skłaniające do wyciągania własnych, wartościowych wniosków, ale i spojrzenie na swoją postawę, jako kluczowego członka zespołu w organizacji. Zmianę zawsze zaczynamy od siebie, jeśli wiemy gdzie należy zacząć. To szkolenie jest idealnym pomostem, prowadzącym do wsparcia organizacji i jej pracowników.

 

Kto powinien wziąć udział?

 • menedżerowie/liderzy, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami, zarządzać efektywnie i z empatią oraz pragnący się nauczyć jak reagować na krytykę, opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe w zespole i/lub w organizacji;
 • osoby zarządzające, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na zmieniające się realia zawodowe;
 • liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje miękkie związane z komunikacją, zarządzaniem zespołem, asertywną komunikacją, budowaniem pewnej siebie pozycji lidera opartej o zdrowe relacje,
 • osoby, które planują awansować i podnosić swoje kompetencje lidera XXI wieku.

Czas trwania: 2 dni x 8h

 

 

Niniejsze szkolenie - korzyści:

 • umożliwienie zdobycia wiedzy na temat bycia nowoczesnym liderem XXI wieku i refleksji własnej na temat efektywnego współdziałania w zespole, którym codziennie zarządzają, w kontekście bycia motywatorem i inspiratorem dobrych praktyk dla prowadzonego zespołu,
 • nauczenie się sposobów wzmacniających autorytet lidera w stosunku do człowieka, zespołu, zadań czy innych funkcji w firmie,
 • poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy delegowaniu zadań i weryfikowaniu osiągniętych rezultatów,
 • nabycie umiejętności współpracy z zespołem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz szerszego zaangażowania jego członków w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
 • wzmacnianie osobistej skuteczność jako lidera w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej, formach zadawania pytań i w asertywnych odpowiedziach członkom zespołu,
 • poznanie stylów zarządzania zespołem i typów pracowników,
 • nabycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników,
 • nabycie ważnej umiejętności wyrażania pochwały oraz konstruktywnej krytyki,
 • nabycie umiejętności identyfikowania źródeł problemów w zarządzaniu zespołem.
 • wzmocnienie kluczowych kompetencji miękkich i biznesowych podczas pracy z zespołem
 • Nabycie umiejętności budowania odporności psychicznej własnej i osób podległych,
 • Poznanie metod i technik ułatwiających pracę z zespołem,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi trendami m.in. konieczności budowania marki własnej, zaufania zespołu i skuteczności biznesowej,
 • Nabycie umiejętności wspierania pracowników w pracy zdalnej i hybrydowej przy zachowaniu równego poziomu efektywności.

Program szkolenia:

 1. Sztuka przywództwa.
 • Kim jest autentyczny lider?
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu ludźmi.
 • Skuteczne budowanie autorytetu.
 • Działania wzmacniające pozycję lidera:
 1. Autorytet strukturalny,
 2. Autorytet ekspercki,
 3. Autorytet moralny,
 4. Autorytet charyzmatyczny.
 • Moje „DO” i moje „DON’T” – ćwiczenie indywidualne.

 

 1. Zarządzanie sytuacyjne – 4 style zarządzania pracownikami.
 • Styl dyrektywny.
 • Styl trenerski.
 • Styl wspierający.
 • Styl wspierający – delegowanie.
 • Typy pracowników w zarządzaniu sytuacyjnym.
 1. Entuzjastyczny debiutant,
 2. Rozczarowany adept,
 3. Ostrożny praktyk,
 4. Samodzielny ekspert.
 • Ćwiczenie grupowe „ Jak doświadczony lider potraktuje ……...”
 • Założenia i plusy zarządzania sytuacyjnego w organizacji.
 1. Zarządzanie 3.0.
 • 7 poziomów delegowania obowiązków.
 • Zasady monitorowania progresu pracowników.
 • Co delegować, a czego nie delegować?
 • Dlaczego menadżer nie deleguje zadań? - główne powody.
 1. Typologia nowoczesnego liderstwa.
 • Lider Wspierający.
 • Lider Demotywator.
 1. Motywowanie zespołu.
 • Czym jest motywacja w organizacji?
 • Rodzaje motywacji.
  1. Motywacja zewnętrzna,
  2. motywacja wewnętrzna,
  3. pozostałe formy motywacji.
 • Ćwiczenie grupowe - „ Pytania wspierające proces motywacyjny”.
 • Od czego zacząć proces motywacyjny w organizacji i jak go właściwie zaimplementować?
 • Doświadczenia osobiste uczestników w zarządzaniu i motywowaniu pracowników – dyskusja.
 1. Odporność psychiczna – wpływ otoczenia organizacji na lidera.
 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Filary odporności psychicznej.
 • W jaki sposób budowanie odporności psychicznej wspiera lidera, jego zespół, organizację?
 • Szantaż emocjonalny – negatywny kierunek zarządzania.
 • „Wrażliwość na krytykę” – ćwiczenie indywidualne.
 • Manipulacja i trudne relacje.
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją pracowników.
 • Codzienne emocje a rola lidera.
 • Model radzenia sobie z emocjami S-O-R.
 • Sposoby radzenia sobie z poczuciem winy/wyrzutami sumienia.
 • Ćwiczenie grupowe - „Trudne rozmowy”.
 1. Jak rozmawiać z pracownikami, aby osiągnąć założony cel i mieć mierzalne efekty?
 • Konstruktywna rozmowa 1-1.
 • Konstruktywna informacja zwrotna.
 • Konstruktywna pochwała vs. mało konstruktywna pochwała.
 • Feedback - destrukcyjna krytyka vs. asertywne udzielanie informacji zwrotnych.
 • Kroki do efektywnej komunikacji.
 • Reaktywne słuchanie – klucz do sukcesu.
 • Inicjowanie spotkania 1:1 i sposoby przeprowadzania.
 • Zasady tworzenia konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Czarna lista błędów komunikacyjnych popełnianych w trakcie udzielania trudnych informacji zwrotnych.
 • Krytyka – jak ją przyjmować i pozostawać asertywnym?
 • Asertywne odmawianie bez niszczenia relacji.
 • Herbert Fensterheim i jego prawa asertywności.
 • Sztuka asertywnej komunikacji i budowania pewności siebie.
 1. Metody i techniki wspierające zarządzanie zespołem.
 • Technika SMART.
 • Ćwiczenie grupowe – „Zaplanujmy coś SMART”.
 • Priorytetyzacja – gdy masz za dużo celów.
 • Macierz Eisenhowera – ustal priorytety.
 1. Skuteczność biznesowa lidera.
 • Budowanie marki własnej.
 • Budowanie zaufania w zarządzaniu zespołem.
 • Samodzielny pracownik – sukces autentycznego lidera.
 • Lider – wspieranie zespołu w rozwoju, porządkowanie chaosu i mentoring,
 • Networking biznesowy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji.
 • Praca zdalna, hybrydowa – zarządzanie zespołem rozproszonym.
 • Zrównoważone zarządzanie w ciągłej zmianie – wartość informacji.
 1. Podsumowanie całości szkolenia:
 • Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia, pytania uczestników.
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych, certyfikatów uczestnictwa, potwierdzających nabyte kompetencje.
 • Wnioski końcowe uczestników – co zabierasz ze sobą ze szkolenia?

Każde planowane szkolenie zaczyna się od zbadania aktualnych potrzeb szkoleniowych i zrozumienia specyfiki danej branży czy osób chcących w nim uczestniczyć. Wszystkie szkolenia są szyte na miarę indywidualnych potrzeb, w oparciu o case study z życia firmy czy biorących w nim udział uczestników. Zapraszam do kontaktu.

Przy większej liczbie uczestników lub przy chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy, organizacji bądź instytucji publicznej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 579832595 lub o przesłanie zapytania drogą mailową na adres: hello@justynakrajewska.pl

Opinie uczestników szkolenia:

„Szkolenie dało mi szeroki obraz na moją pracę jako Lidera Zmiany. Jest nowatorskim spojrzeniem i w przystępny sposób uczy tego, jak ułatwić sobie swoją pracę. Dało mi do myślenia. Dziękuję.”

Łukasz Z.

„Szkolenie zorganizowaliśmy dla naszych menadżerów, gdyż nie potrafili w zgodny sposób się porozumieć i działać jako zespół. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest ono bardzo wartościowe. Dodatkowy mentoring z Justyną pomógł nam przywrócić ład i porządek w firmie. Po raz kolejny polecamy współpracę z Mindset Trainings.”

Jola O.

„Całkiem niedawno awansowałam na stanowisko menadżera i choć wiele lat pracuję w tej firmie to nie byłam przygotowana do nowej roli. Szkolenie pomogło mi nauczyć się bycia nie tylko menażerem, ale autentyczną liderką dla mojego zespołu. Coraz lepiej idzie mi delegowanie i egzekwowanie rezultatów, wyznaczanie celów długoterminowych, rozmowy jeden na jeden i motywowanie zespołu do działań i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Szkolenie pozwoliło mi zdobyć wiedzę i poczuć się pewniej w nowej roli. Pani Justyna ma nieocenione doświadczenie korporacyjne, co było dodatkowym plusem. Dziękuję Pani za porady udzielone w trakcie szkolenia także odnośnie moich osobistych obaw i wątpliwości. Dla mnie to szkolenie było strzałem w dziesiątkę! Polecam.”

Ewa M.